Bundesland / Land

   Österreich
   Burgenland
   Kärnten
   Niederösterreich
   Oberösterreich
   Salzburg
   Steiermark
   Tirol
   Vorarlberg
   Wien
   Slowenien
 
Hauptkategorie
Login


 

Splošni pogoji poslovanja podjetja willwohin.at KG

1. Splošno
Z dodelitvijo naročila se naročnik/naročnica/naročniki, v nadaljevanju imenovan(i) „naročnik“ brezpogojno strinja(jo) s temi SPP podjetja willwohin.at KG.

willwohin.at upravlja podjetje willwohin.at KG, Preding 29, 8504 Preding, Avstrija (v nadaljevanju imenovano "willwohin.at").

willwohin.at ponuja ponudnikom s področij gastronomije, wellnessa & lepote, prostega časa, nakupovanja, nočitev, storitvenih dejavnosti in prireditev, plačljivo predstavitev njihovih podjetij oz. ponudb kakor tudi njihove zaposlitvene ponudbe na willwohin.at ter www.willwohin.com, vključno z vsemi poddomenami. 
Izjema: „Brezplačni vnos“ – spremembe si pridržujemo in jih bomo izrecno objavili.
Z dodelitvijo naročila oziroma registracijo in vpisom svojih podatkov nam naročnik dovoljuje, da mu do preklica pošiljamo novice in elektronska sporočila z novicami/podatki o willwohin.at in mu zastavljamo vprašanja glede uporabe portala ali glede ponudb iz zgoraj navedenih kategorij.

2. Avtorske pravice in pravice uporabe

Z nastavitvijo oziroma z dajanjem vsebin na razpolago ne glede na vrsto, prenese naročnik podjetju willwohin.at prostorsko, časovno in stvarno/vsebinsko neomejeno pravico do brezplačne uporabe teh vsebin na willwohin.at v povezavi z njegovim uporabniškim imenom ali objavljenim imenom podjetja v kakršnikoli obliki. Pri slikovnem materialu podjetje willwohin.at ni dolžno poimensko navesti fotografa/avtorja slikovnega materiala.
Z nastavitvijo oziroma z dajanjem vsebin na razpolago (fotografije, logotipi, teksti itd.) za oblikovanje vnosa preko willwohin.at  izjavlja naročnik, da ima vse pravice do nastavljenih vsebin, še posebej tudi pravico do zgoraj omenjenega prenosa pravic uporabe na willwohin.at.
V primeru, da bi imele tretje osebe zahtevke do nastavljenih vsebin, se naročnik obvezuje podjetju willwohin.at poravnati celotno nastalo škodo.

3. Garancija in odgovornost podjetja willwohin.at

willwohin.at ne prevzema nikakršne odgovornosti za popolnost in/ali pravilnost nastavljenih vsebin, za neprekinjeno razpoložljivost svojih storitev ali za transport oziroma prenos podatkov preko interneta.
Zlasti nima willwohin.at nobene obveznosti do delovanja storitev na willwohin.at; willwohin.at si pridržuje pravico do celotne ali delne ustavitve storitve, do spremembe, blokade dostopa naročnika (tudi brez poprejšnje najave) ali uporabo brezplačnega dela storitev na  willwohin.at po poprejšnji najavi spremeniti v plačljivo obliko.
willwohin.at nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za pravno dopustnost nastavljenih vsebin; še posebej ni willwohin.at dolžan preverjati pravne dopustnosti nastavljenih vsebin.
willwohin.at v nobenem primeru ne jamči za posredno škodo. Za neposredno škodo jamči willwohin.at izključno pri naklepu ali hudi malomarnosti.
willwohin.at v nobenem primeru ni dolžno posodabljati in dopolnjevati baze podatkov.
Opozarjamo tudi na to, da se willwohin.at ne identificira z vsebino tujih spletnih strani, na katere je moč priti preko povezav ali drugih poti, ali da si lasti ponudbo ali siceršnjo vsebino tujih spletnih strani. Jamstvo za vsebino spletnih strani, do katerih je moč priti preko willwohin.at, je izrecno izključeno.

4. Varstvo podatkov

Vsi naročniki in pogodbeni partnerji podjetja willwohin.at so dolžni upoštevati zakon o varstvu podatkov v vsakokrat veljavni obliki in podjetje willwohin.at s tem v zvezi obvarovati pred škodo in tožbami.

5. Trajanje pogodbe/obračun/plačilni pogoji

Pri naročilu storitev podjetja willwohin.at pride do samodejnega podaljšanja za nadaljnje pogodbeno leto, razen če ni pisno navedeno oziroma dogovorjeno drugače, v kolikor ni že prišlo do odpovedi. Odpovedi je potrebno sporočiti najkasneje 8 tednov pred iztekom vsakokratnega pogodbenega leta.
Obračun sledi, razen če ni pisno dogovorjeno drugače, po zajemu osnovnih naročnikovih podatkov, tudi če naročilo ni bilo izvedeno v celoti (zaradi manjkajočih vsebin, ki jih naročnik ni dal na razpolago ali jih je dal na razpolago pozneje). Načelni plačilni pogoji se glasijo kot sledi: v roku 14 dni od datuma računa brez odbitka.
V primeru zamude plačila si willwohin.at pridržuje pravico do obračuna zamudnih obresti ter stroškov opominov.

6. Cene/zvišanje cen:
Trenutno veljavne cene so razvidne na naši spletni strani na naslovu www.willwohin.at
Nadalje se pogodbeni stranki dogovorita za samodejno letno prilagoditev cen skladno z avstrijskim indeksom potrošniških cen VPI.

7. Zemljevid/ načrtovanje poti:

Na willwohin.at je na mnogo mestih na razpolago zemljevid oziroma / ali načrtovanje poti, s katerim je možno prikazati in natisniti zemljevide oziroma / ali načrte poti. willwohin.at za pravilnost prikazanih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti.

8. Razno

V primeru, ko bi bila posamezna določila teh splošnih pogojev poslovanja neveljavna ali bi postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil. willwohin.at si kadarkoli pridržuje pravico do spremembe SPP.
Kršitve SPP bo podjetje willwohin.at preganjalo do izčrpanja pravne poti. Velja avstrijsko pravo. Sodno pristojnost ima stvarno sodišče  Deutschlandsberg, avstrijska Štajerska, Avstrija.

 

bezahlte Werbung